Ekonominin İtici Gücü Ne Kadar Eğitimli?

Yapılması gereken temel şey veriye dayalı eğitim reformu pratiğini hayata geçirmektir. Veriye dayalı reform, öncelikle ve mutlak surette reform girişimine sistematik bir yaklaşımı zorunlu kılar. Bu yaklaşımla sorun tespitinden çözüm arayışına, çözüm alternatiflerin etkinlik analizine her aşamada kararlar; verilerle ve hesap verebilirlik ilkesiyle alınır.

EKIM2014_Page_36201536 EKIM2014_Page_37 EKIM2014_Page_38

Kaynak: http://www.messegitim.com.tr/ti/828/0/-Ekonominin-Itici-Gucu-Ne-Kadar-Egitimli?:-Doc-Dr.-Selcuk-SIRIN